Tussen Schoolse Opvang

Wij werken met een tussenschoolse opvang waar onze leerlingen gebruik van kunnen maken. Hieraan zijn kosten verbonden.

Kinderen eten in de klas, met hun eigen leerkracht. Na het eten worden de kinderen een half uur opgevangen door de TSO. Deze is in handen van Les Petits en enthousiaste vrijwilligers van onze school. Kinderen spelen dan vooral buiten, een half uurtje frisse lucht en beweging!

Ook overblijfkracht worden?
Heeft u belangstelling om ook mee te draaien als overblijfkracht in de groepen 1 en 2? Neem dan contact op met Angenita Linders via: administratie@pbs-heemstede.nl