Medezeggenschapsraad

Onze MR bestaat uit 3 ouders (de oudergeleding) en 2 leerkrachten (leerkrachtgeleding). Vanuit beide geledingen hebben 2 personen stemrecht. De MR heeft als taak het overleg tussen ouders, leerkrachten en de directie te bevorderen. De MR komt ongeveer 6x per jaar bij elkaar.

Schooljaar 2019-2020 bestaat onze MR uit:

oudergeleding:

Pieter Terpstra, voorzitter terpsta@terpstraonline.nl

Carmen Waaijer, penningmeester carmen.waaijer@gmail.com

Henk-Jan Gerzee, secretaris hjgerzee@mee.com

leerkrachtgeleding:

Lisette Vlek, leerkracht lisette.vanmarken@salomoscholen.nl

Erik op 't Veld, leerkracht erik.optveld@salomoscholen.nl

Namens het bevoegd gezag:

Ilse van Hooijdonk, directeur ilse.vanhooijdonk@salomoscholen.nl

 

Download hier het MR jaarverslag 2018-2019

 

 Download hier de laatste notulen van de MR